Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

III Woodwaste Półmaraton o Złotego Lwa Skwierzyny

Utworzono dnia 10.10.2017

 

REGULAMIN III PÓŁMARATONU O ZŁOTEGO LWA

SKWIERZYNA 22.10.2017

10:00

 

1.CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • Promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;
 • Umożliwienie sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2.ORGANIZATORZY:

 • OSiR Skwierzyna;
 • Wierzbicki Running Project

 

3.ZASADY UCZESTNICTWA:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Półmaratonu o Złotego Lwa oraz dokumentowania zawodów.

 

4.ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.sport-time.com.pl;
 • Termin zgłoszeń internetowych:

do 15 października jeśli uczestnik chce mieć personalizację numeru startowego – do 15 znaków;

Zgłoszenie internetowe jest ważne po wpłaceniu opłaty startowej;

 • Istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w dniu biegu w biurze zawodów, które czynne będzie w okolicach startu i mety w godzinach: 7:30 – 9:00,
 • Osoby, które wykonają przelew po 13 października powinni zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu;
 • Limit uczestników: 350 osób – o udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń internetowych potwierdzonych uiszczeniem opłaty startowej.

 

5.TERMIN I MIEJSCE:

 • Skwierzyna Rynek Główny -  22.10.2017 o godzinie: 10:00.

 

6.TRASA BIEGU:

 • Bieg odbędzie się na trasie: Skwierzyna – Świniary, Świniary – Skwierzyna.
 • Start i meta biegu mieścić się będzie w Skwierzynie na Rynku Głównym.

 

7.OPŁATA STARTOWA:

 • do dnia 11 października – 50 zł
 • do dnia 22 października – 60 zł
 • Opłatę startową należy dokonać przelewem na rachunek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie: 59837200080005653120020102 W tytule należy wpisać: WPŁATA NA PÓŁMARATON, IMIĘ I NAZWISKO, DATA URODZENIA
 • Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Biuro zawodów czynne będzie w godzinach 7:30 – 9:00;

 

8.KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie pierwszych sześciu zawodników i zawodniczek;
 • W kategoriach wiekowych nagradzanych będzie trzech pierwszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach: K20, K30, K40, K50, K60, K70+, M20, M30, M40, M50, M60, M70+;
 • Podczas III Woodwaste Półmaratonu o Złotego Lwa Skwierzyny rozegramy również symboliczną rywalizację PÓŁNOC – POŁUDNIE województwa Lubuskiego. Wybór po której stronie województwa startujemy możliwy jest podczas rejestracji na stronie www.sport-time.com.pl ;
 • Nagrody nie dublują się

 

9.NUMERY STARTOWE:

 • Numery startowe odbieramy w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 7:30 – 9:00;
 • Pakiet startowy zawiera m.in.:  koszulkę techniczną, izotonik oraz pamiątkowy medal na mecie;

 

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

 

11. Kontakt:

Sebastian Wierzbicki

email: wierzbicki@lewandowski-team.pl 

tel. 500 199 347

ZAŁĄCZNIKI:

Mapa biegu 2

Utworzono dnia 10.10.2017, 12:43

Mapa biegu

Utworzono dnia 10.10.2017, 12:43

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny